Milieuzone Maasvlakte, Gemeente Rotterdam moet informatie verstrekken!

 

(A.P.) Milieuzone Maasvlakte, Gemeente Rotterdam moet informatie verstrekken!

Wij als vereniging hebben een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek ingediend bij de Gemeente Rotterdam, met z’n verzoek moet de Gemeente Rotterdam alle informatie verstrekken betreft de milieuzone Maasvlakte. Iedereen loopt te klagen betreft de controle op de milieuzone, maar nu komt er waarschijnlijk duidelijkheid over de Milieuzone Maasvlakte hieronder zijn de vragen die wij gesteld hebben om daar antwoord op te krijgen.

 

Geachte Dames/Heren,

Met dit schrijven dienen wij een WOB verzoek in betreft de Milieuzone Maasvlakte, wij willen alle informatie van U, betreft de handhaving op de Milieuzone Maasvlakte dit betreft onder meer;

1; Hoeveel controles per jaar/per maand/per week/per dag. ( Datum en tijden).

2; Hoeveel aanhoudingen per jaar/per maand/per week/per dag. (Datum en Tijden).

3; Hoeveel buitenlandse vrachtwagens zijn aangehouden per jaar/per maand/per week/per dag. (Datum en Tijden).

4; Hoeveel bekeuringen zijn uitgeschreven per jaar/per maand/per week/per dag. (Datum en Tijden).

5; Hoeveel folders zijn uitgedeeld per jaar/per maand/per week/per dag. (Datum en Tijden).

6; Hoeveel bekeuringen zijn geïnd door de Gemeente Rotterdam. (Datum en Tijden).

7; Hoeveel bekeuringen zijn door het CJIB geïnd.

8; Hoeveel buitenlandse vrachtwagens zijn niet geregistreerd.

9; Hoeveel buitenlandse vrachtwagens zijn niet te traceren.

10;Waarom zijn de buitenlandse vrachtwagens niet op te sporen.

11;Van wat is uitgegaan om alleen vrachtwagens aan euro6 norm te laten voldoen, berekeningen van de beoogde uitstoot enz.

12;Hoe komt U aan de volgende stelling? Zie bij milieudefensie, berekend is 18 duizend auto’s meer per dag?.

13;Hoeveel Nederlandse vrachtwagens zijn aangehouden per jaar/per maand/per week/per dag(Datum en Tijd).

14;Is de luchtkwaliteit beter geworden nu de milieuzone maasvlakte er is?(Berekeningen cq feiten waar dit uit blijkt).

 

Verder willen wij alle informatie die wij hierboven niet genoemd hebben, betreft de aanvang van de controles op de Milieuzone Maasvlakte.

 

Bron;(VeTrOn) Bron Foto’s;(768px-Nederlands_verkeersbord_C22a.svg-Google-Image-Bouwe-Brouwer-Commons-Wikipedia).

 

 

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!