Belgische kilometerheffing is een stap verder!

Belgische kilometerheffing een stap verder.

De voorziene kilometerheffing voor vrachtwagens, die in 2016 ingevoerd zal worden, is een stap verder. Viapass, als acterend agentschap voor de drie Gewesten, liet weten dat de installatie en uitbating is gegund. OTM stelt zich nog steeds vragen bij de haalbaarheid van de vooropgestelde ingangsdatum. Uit vijf voorgeselecteerde aanbieders werd uiteindelijk het consortium Skyways verkozen. Dit consortium heeft al ervaring in Duitsland bij de ontwikkeling van het Maut-systeem. Men denkt in anderhalf jaar het systeem ‘up and working’ te hebben. Theoretisch betekent dit dat in de aanvang van 2016 een start kan worden gemaakt om vrachtauto’s middels een slimme heffing te belasten; afhankelijk van het motor- c.q. vrachtwagentype meer heffing in de spitsuren en op drukke wegen, minder daaromheen. De trucks zullen, wanneer het internationale voertuigen zijn, worden voorzien van de zoveelste ‘on board unit’. Waar blijft Europa met de voorziene harmonisatie?

De invoering van de Maut in Duitsland kende een gigantische vertraging; wellicht is de opgedane ervaring een hulpmiddel om het in België beter te doen maar de tijd vliegt en 2016 gloort al om de hoek. Niet dat wij er, als verladers, een probleem mee zouden hebben wanneer de invoering niet op de vooropgestelde termijn plaatsvindt maar we willen ook graag budgetteren. Daarom is het van groot belang dat Viapass zo snel mogelijk bekend maakt welke tarieven waar, hoe en wanneer gehanteerd zullen worden. Er is een toezegging dat de tarieven na overleg met de betrokken sector per Gewest zullen worden vastgelegd. A.u.b. de verladerssector, als vrachtbetalers, niet vergeten!

Bron;( OTM).

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!