Doelstellingen VeTrOn

De doelstellingen van VeTrOn:

  1. VeTrON streeft ernaar te komen tot een collectief van kleine en middelgrote transportondernemingen in Nederland.
  2. Middels collectief de belangen van deze transportondernemingen beter te kunnen behartigen dan de gevestigde brancheorganisaties.
  3. Middels dit collectief de kleine(re) transportondernemingen een gezicht naar buiten te geven.
  4. Middels dit collectief een aantal kosten te kunnen en willen reduceren, waar een ieder van het collectief de voordelen van moet genieten.
  5. Één en ander aan papier toevertrouwen zodat ieder van deze groep zijn/haar mening kan geven, teneinde het maximaal haalbare te behalen.
  6. Overige afspraken die noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken voor deze groep.
  7. Beroepschauffeurs beter beschermen, in en buiten de vrachtwagen.
  8. Beroepschauffeurs meer beschermen tegen de uitkomsten van de Tachograaf.
  9. Beroepschauffeurs eerlijker belonen met de CAO en de onkosten.
  10. Beroepschauffeurs beschermen tegen opdrachten van Transportondernemers.
  11. Beroepschauffeurs meer aandacht geven, want deze zijn zeer belangrijk voor een Transportondernemer.

Lidmaatschap voor bedrijven;

Op dit moment is het lidmaatschap voor bedrijven € 25,00 per eenheid per jaar.

Lidmaatschap voor chauffeurs;

Het lidmaatschap voor chauffeurs is vastgesteld op € 15,00 per jaar.

Adverteerders zijn ook welkom bij ons. Informatie hierover kunt U krijgen bij de voorzitter of via ons contactformulier.