Frankrijk houd vast aan minimumloon € ( 9,67 per UUR) per 1 juli 2016!

transportfotos

( P.R.) Febetra eist uitstel Frans minimumloon.

Vanaf 1 juli maakt Frankrijk het Frans minimumloon (9,67 €/uur) verplicht voor alle buitenlandse mobiele werknemers die op zijn grondgebied gedetacheerd worden. Op zich is daar niets verkeerds aan. Febetra kan echter onmogelijk aanvaarden dat een hele resem praktische vragen nog steeds onbeantwoord blijven, terwijl nauwelijks drie luttele weken ons van 1 juli scheiden.

 

  • Het is nog steeds niet duidelijk op welke transporten de nieuwe regeling betrekking heeft. Enkel op cabotage ritten of ook op bilaterale ritten?
  • Werkgevers moeten een detacheringattest in tweevoud opstellen. Details over eventuele vormvoorschriften, zijn voorlopig niet voorhanden.

 

  • Hoe de bevoegde instanties zullen controleren of buitenlandse ondernemers zich aan de wet houden, blijft voorlopig een raadsel.
  • Buitenlandse werkgevers moeten verplicht een vertegenwoordiger in Frankrijk aanstellen die tot 18 maand na het einde van de detachering als tussenpersoon met de controlediensten moet fungeren. Het is niet duidelijk wie in aanmerking komt om als vertegenwoordiger te fungeren.

 

Febetra wenst verder te benadrukken dat heel de administratieve rompslomp die de Franse wet met zich meebrengt, totaal nutteloos is voor Belgische vervoerders. Belgische chauffeurs verdienen immers meer dan het Frans minimumloon, wanneer zij in, van of naar Frankrijk rijden.

Febetra is niet bij de pakken blijven zitten en heeft bij diverse instanties in binnen- en buitenland aan de alarmbel getrokken. Eerst en vooral moet de Franse wet getoetst worden op haar verenigbaarheid met de Europese regelgeving. Mocht de Franse wet die toets doorstaan, dan is het de plicht van de Franse instanties om de ondernemers van alle praktische informatie te voorzien zodat deze tijdig de nodige schikkingen kunnen treffen. Zo lang die voorwaarden niet vervuld zijn, moet de reglementering on hold gezet worden.

Bron;(Transportmedia). Bron Foto’s;(

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!