Gemeente Rotterdam gaat NIET MEER controleren op de Milieuzone Maasvlakte!

(P.R.) Gemeente Rotterdam gaat NIET MEER controleren op de Milieuzone Maasvlakte!

Op 14 maart hebben wij eindelijk bericht gekregen van de Gemeente Rotterdam, betreft ons handhavingverzoek Milieuzone Maasvlakte. Volgens de Gemeente wordt er gehandhaafd op basis van de WAHV. Genoemde wet sluit uit dat handhaving mag plaatsvinden op basis van bestuursdwang/dwangsom in de zin van Awb. Daarom sluiten ze ons verzoek ook uit. De Buitenlandse voertuigen worden gecontroleerd door gezamenlijke acties door de zeehavenpolitie, Inspectie Transport en Logistiek en door BOA’s die een applicatie hebben om de EUROVI voertuigen te controleren op de telefoons waarna gehandhaafd wordt.

Dit wordt zo gedaan omdat het vrijwel onmogelijk is om het verkeersbesluit op basis van de ANPR camera te handhaven gelet op het feit dat de eigenaren van Buitenlandse voertuigen nauwelijks te traceren zijn vanwege het feit dat wij voor milieuovertredingen geen toegang hebben tot buitenlandse kentekens op grond van de navolgende motivering. Het overtreden van de toegangseisen van de milieuzone valt nadrukkelijk niet te controleren.

Wij zien echter af van handhaving op basis hiervan gelet op de navolgende motivering.

  • De handhaving verloopt in de praktij zeer moeizaam omdat de Gemeente Rotterdam niet over de eigenaargegevens beschikt en zodoende de last onder Dwangsom procedure niet kan opstarten. Ook een, door de Gemeente ingeschakeld specialistisch, bureau lukt het nauwelijks om die gegevens uit heel Europa te achterhalen.
  • De bedoeling van het verkeersbesluit is om het rijden met Euro VI motoren te bevorderen en niet om een papieren regel te handhaven. Met andere woorden, wij handhaven niet in een situatie waarbij een vrachtauto niet geregistreerd is maar wel is uitgerust met een Euro VI motor.

Op grond van artikel 4:17 derde lid van de Awb moeten wij als Gemeente Rotterdam een dwangsom aan U uitbetalen en dit zullen wij ook doen. Met deze uitspraak zijn wij niet tevreden en zullen daarom met onze advocaat in beroep gaan voor de Nederlandse Transportsector, want het kan niet zo zijn dat de Buitenlandse vrachtwagens zonder pardon de milieuzone maasvlakte in kan rijden, terwijl de Nederlandse Transportsector moest investeren. Wordt zeer zeker vervolgd.

LET OP NEDERLANDERS WORDEN WEL GECONTROLEERD!!!

Bron ;(VeTrOn) Bron Foto’s;(Toekomstbeeld_Maasvlakte_2_2_G_tcm81-32520-Google-Image-Havenbedrijf-Rotterdam-N.V.-Projectorganisatie-Maasvlakte-2-Commons-Wikipedia).

3 gedachten over “Gemeente Rotterdam gaat NIET MEER controleren op de Milieuzone Maasvlakte!”

  1. En wij als kleine zelfstandigen, maar ook niet te vergeten de nederlandse beroepchauffeurs houden ons heel erg stil, wordt het voor ons niet is tijd, om deze club te gaan steunen, of blijven we ons verschuilen.

  2. Heren, goed dat jullie de Gemeente Rotterdam inzake deze kwestie om reactie vragen. Hun houding gaat namelijk lijnrecht in tegen het zgn gelijkheidsbeginsel (op grond waarvan jullie volgens mij een zeer sterke zaak kunnen maken tegen de gemeente).

    De stelling dat de maatregel slechts bedoeld is als stimulans is daarnaast een regelrechte leugen; een stimulans kun je namelijk niet sanctioneren met boetes. Daarnaast spreken de borden langs de N15 betreffende de uitstootnorm nadrukkelijk van een verbod indien het voertuig niet aan de juiste uitstootnorm voldoet (!)

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!