Goederenvervoer over de Weg.

Goederenvervoer over de weg;

De Rijksoverheid wil de (inter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse wegtransportsector versterken. Daarom moeten economisch belangrijke gebieden en havens goed bereikbaar zijn over de weg. Goederenvervoer minder vaak in de file. Met het programma Beter Benutten willen Rijksoverheid, regio’s en bedrijfsleven de files op de drukste wegen verminderen. In 2014 moet het aantal files op de drukste punten met 20% afnemen.

Bijvoorbeeld door:
• verbetering van bestaande wegen;
• bedrijven te stimuleren buiten de spits goederen te vervoeren;
• bedrijven te stimuleren meer goederen over water te vervoeren;
• samen met bedrijfsleven Slim Werken Slim Reizen mogelijk te maken.

Goederenvervoer binnen Europese Unie;
Een andere manier om de concurrentiepositie van het Nederlandse wegtransport te versterken is cabotagevervoer. Dit houdt in dat vervoerbedrijven in andere lidstaten van de Europese Unie (EU) binnenlandse goederen mogen vervoeren. Zo mogen vervoerders na een internationale rit binnen 7 dagen maximaal 3 ritten rijden in de andere lidstaat. Dit staat in EG-verordening 1072/2009.

Binnen België, Nederland en Luxemburg gelden voor de vervoerders uit deze 3 landen geen beperkingen voor cabotage.
Vermindering milieubelasting goederenvervoerDe overheid stelt steeds strengere eisen aan het vracht- en bestelverkeer voor een beter milieu. Motoren van vrachtauto’s en bestelwagens moeten schoner, zuiniger en stiller zijn. Ook efficiënter transport vermindert de milieubelasting. Bijvoorbeeld de inzet van langere en zwaardere vrachtwagens.

Vrachtverkeer in binnensteden;
Snel en op tijd goederen leveren aan winkels en bedrijven in de binnensteden is belangrijk voor de economie. De Rijksoverheid wil dat gemeenten en bedrijfsleven goede afspraken maken over efficiëntere bevoorrading. Vrachtwagens geven minder overlast door op verschillende tijden te bevoorraden. Het liefst na de spits. Ze kunnen ook kleine zendingen bundelen.

Bron; ( Rijksoverheid).

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!