ITALIË STRAFT HET SLAPEN IN DE VRACHTWAGEN.

(M.B.) ITALIË STRAFT HET SLAPEN IN DE VRACHTWAGEN.

Na een mijlpaal in het arrest van het Europese Hof van Justitie, mogen automobilisten in Italië hun normale wekelijkse rusttijd niet in de vrachtwagencabine doorbrengen. Overtredingen zijn onderhevig aan zware boetes.

Rome. In Italië zal de normale wekelijkse rusttijd in de vrachtwagencabine in de toekomst worden verboden. Dit werd aangekondigd door het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het verwijst naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 20 december 2017 in Luxemburg (zaak C-102/16), waarin werd bepaald dat vrachtwagenchauffeurs hun normale wekelijkse rusttijd niet mogen doorbrengen in het voertuig.

Een overtreding van de regel die al van kracht is in Duitsland, Frankrijk en Engeland, zal nu ook worden onderworpen aan een administratieve sanctie in Italië. Tot nu toe werd een overeenkomstige boete niet verstrekt. Als een chauffeur wordt betrapt op het doen van de normale wekelijkse rusttijd in zijn vrachtwagen, wordt dit als niet-gehaald beschouwd, aldus het ministerie.

Als de voorgeschreven tijden in het derde deel met meer dan 20 procent dalen, leidt dit tot een boete tussen 425 en 1701 euro. Volgens de regering zal dit bedrag met een derde toenemen als de voorziening wordt geschonden in de periode tussen 22:01 en 6:59 uur. Bovendien worden de tijdelijke intrekking van de vergunning en de weigering om verder te rijden verstrekt totdat de betrokken vrachtwagenchauffeur kan bewijzen dat hij de normale wekelijkse rusttijd heeft bereikt.

Straffen moeten ter plaatse worden betaald;

De betaling van de boetes moet rechtstreeks aan de ontvangende controlebeambte worden gedaan – tenzij de betrokken persoon geen borg wil achterlaten of niet wil betalen. In het laatste geval kan het voertuig maximaal 60 dagen worden geconfisqueerd. Voor rechtstreekse betaling wordt echter een vermindering van de boete van 30 procent geboden.

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken preciseert dat een inbreuk alleen kan worden vastgesteld op het moment dat deze wordt gepleegd. Een retrospectieve opname van de gegevens die kunnen worden verkregen door een evaluatie van de tachograaf op de dagen voorafgaand aan de controle is niet toegestaan. (Nja / ag)

Meer rapporten over dit onderwerp zijn te vinden in onze speciale ITALIË – TRANSPORT & LOGISTIEK .

Bron;(VerkehrsRundschau) Bron Foto’s;(port_ferry_autos_italy_ancona_wait_standing_on_snake-976385-Google-Image-Pxhere-Creative-Commons).

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!