Ons Offensief in het kort. (FNV).

 

(J.F.) Ons Offensief in het kort. (FNV).

Ons Offensief is de strijd voor een betere maatschappij. Een Offensief tegen de race naar beneden: tegen de concurrentie op arbeidskosten en tegen de afbraak van onze maatschappij. Maar vooral ook met een eigen agenda: voor zekerheid. Meer zekerheid van werk, meer zekerheid van pensioen en AOW en meer zekerheid over je inkomen, ook als je geen baan hebt. Samen gaan we het gevecht aan om te  zorgen dat werkenden niet meer tegen elkaar worden uitgespeeld en iedereen gaat meebetalen aan onze maatschappij.

Wat is er aan de hand?

De FNV start een Offensief voor echte banen, een hoger sociaal minimum en een eerlijk pensioen. En dat is hard nodig, want de heersende politieke stroming kiest voor de belangen van aandeelhouders, niet van de mensen. Werkenden zijn concurrenten van elkaar geworden, de één is goedkoper dan de ander. En wie niet (meer) werkt of kan werken, is overgeleverd aan de grillen van de bezuinigende en terugtredende overheid. Om deze trend te keren zijn fundamentele veranderingen noodzakelijk.

Dat betekent: maatregelen die de concurrentie tussen werkenden stopt. En maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen, ook bedrijven en aandeelhouders, eerlijk meebetalen aan onze samenleving. Want zolang flex goedkoper is dan vast, krijgt niemand meer een vaste baan, en blijft de concurrentie bestaan. En zolang bedrijven ermee weg komen om minder belasting te betalen, is er te weinig geld beschikbaar voor eerlijke pensioenen, fatsoenlijke uitkeringen, goede zorg, milieu, onderwijs en veiligheid.

Wat willen we?

Wij starten een Offensief voor:

 • Echte banen, met zekerheid en koopkracht.
  Een baan waar je van kan leven en waarbij je kan rekenen op een zeker inkomen.
 • Hoger sociaal minimum
  Op het moment dat je afhankelijk wordt van de overheid. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent of werkeloos raakt moet je kunnen rekenen op ondersteuning. Van het sociaal minimum moet je rond kunnen komen.
 • Een goed pensioen voor iedereen.
  Een geïndexeerd pensioen en een eerlijke AOW voor iedereen, zodat mensen op tijd en gezond kunnen stoppen met werken en kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Daar moet iedereen aan meedoen.

 

 • En dat betekent;

Wij willen fundamentele veranderingen voor nu en de toekomst.
We willen:
·Echte banen. Dat zijn banen met zekerheid, een stabiel inkomen, koopkracht en kwaliteit·Een einde aan de groeiende werkdruk

·Een geïndexeerd pensioen en AOW voor iedereen, zodat mensen op tijd kunnen stoppen met werken

·Eerlijke verdeling van winsten. Ook de winsten van robotisering en digitalisering

·Een hoger sociaal minimum. Dus een hoger minimumloon, en hogere uitkeringen met een regelvrije bijstand

·Een energietransitie waarbij de mensen die het werk doen niet de dupe van worden

·Een overheid die gewone wet- en regelgeving weer gaat handhaven

Wij willen respect, zekerheid, kwaliteit en koopkracht. Daarom verzetten we ons tegen de concurrentie op arbeidskosten.

Wij willen dat er een einde komt aan onzekerheid en aan het afbraakbeleid van regering en werkgevers.
Wij verzetten ons tegen:·De afschaffing van de dividendbelasting, verlaging van de winstbelasting en verhoging van de BTW. Bedrijven moeten juist meer bijdragen in plaats van minder

·Aantasting ontslagbescherming en verlaging transitievergoeding

·Het uitspelen van vast tegen flex

·Proeftijd van 5 maanden en langere flex

·Nieuwe strengere keuringen bij arbeidsongeschiktheid

·Verlaging minimumloon voor mensen die uit een uitkering komen

·Afbraak van arbeidsvoorwaarden zoals toeslagen, ouderenregelingen, pensioenen, invoering lage loonschalen en nog meer flexibiliteit jongeren

We verzetten ons tegen beleid dat er is voor aandeelhouders en niet voor de mensen. Wij willen we dat iedereen meebetaalt aan onze maatschappij.

Waarom?;

In de afgelopen 20 jaar is onze zekerheid alleen maar afgenomen en zijn collectieve voorzieningen zoals zorg, onderwijs, uitkeringen en de AOW uitgekleed. 70% van de Nederlanders heeft nog steeds dezelfde koopkracht als 10 jaar geleden of is er zelfs op achteruit gegaan. Van de jongeren heeft bijna 70% te kampen met een onzekere baan. Pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd en fatsoenlijke zorg is onbetaalbaar geworden. Dit is geen natuurverschijnsel: het wordt veroorzaakt door de doorgeslagen marktwerking. Een aantrekkende economie betekent niet automatisch dat iedereen het beter krijgt. Dat kan alleen als we de opbrengsten eerlijk delen.

Voor wie?; 

Voor iedereen, behalve de groot aandeelhouders.

Hoe gaan we dit bereiken?;

We gaan bouwen aan een beweging om de komende jaren de aanval in te zetten om de race naar beneden te keren. Dat  noemen we ons Offensief. We maken deze beweging zo groot dat de politiek en werkgevers niet om ons heen kunnen. Samen kunnen we Nederland veranderen. Dat doen we door:

 • Ons te blijven roeren op de werkplek. Met onze offensieve agenda, en een standvastige lijn.
 • Extra mankracht in te zetten op speciale focusplekken. Deze plekken zetten we volop in de schijnwerpers: via de verhalen van de betrokken leden vragen we aandacht voor de gevolgen van de race naar beneden. We gaan duidelijk maken waar de oorzaak van deze problemen liggen, en welke maatregelen nodig zijn om de problemen écht op te lossen. Op basis van de verhalen van de …..
 • Landelijk gaan we een beweging starten voor fundamentele verandering. Met alle sectoren, netwerken en progressieve partners samen maken we één vuist: om af te dwingen dat er regels komen die een eind maken aan de concurrentie tussen werkenden, en om te zorgen dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert aan onze maatschappij. Daar is politieke druk voor nodig: die gaan we opbouwen, door de verkiezingen te domineren met ons verhaal over de race naar beneden, waardoor partijen er niet meer onderuit kunnen.Wil je meedoen met ons Offensief? Dit kan op verschillende manieren. Lees hier hoe jij je in kunt zetten voor ons Offensief.

Bron;(fnv) Bron Foto’s;(fist-159019_960_720-Google-Image-Pixabay).

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!