Oplossing Kilometerheffing België, na Spoedoverleg!

flows1

Oplossing voor problemen km-heffing in zicht na spoedoverleg!

Vijf uur hebben vertegenwoordigers van Satellic, Viapass, de gewesten en de transportsector maandagnamiddag rond de tafel gezeten. De eisen van de wegvervoerorganisaties krijgen een oplossing, zo werd beloofd. Volgens Isabelle De Maegt van Febetra zijn tijdens het spoedoverleg alle problemen aan bod gekomen. “Er is beslist om voor de dringendste problemen een dringende oplossing te zoeken. Minder dringende problemen zullen binnen één à twee maanden aangepakt worden”, zegt ze. In totaal werden 30 aandachtspunten op tafel gelegd. “Wat wij willen is in eerste instantie een betrouwbaar systeem. Op termijn moet het systeem gemakkelijker worden voor de vervoerders en daarvoor zijn aanpassingen nodig”, besluit ze.

Wegvervoerorganisatie TLV verspreidde deze ochtend een overzicht van de belangrijkste punten die werden aangekaart en het gevolg dat daaraan zal gegeven worden. Wat de niet-werkende OBU’s betreft, kunnen er vanaf deze middag op een speciale pagina op de website van Satellic problemen gemeld worden, waarna de melder gedurende drie uur op een ‘white list’ geplaatst wordt. Satellic zal via mail antwoorden en een oplossing aanreiken. Deze procedure moet de lange wachttijden aan de telefoon met het callcenter vermijden. Ook voor de niet tijdig geleverde OBU’s is een oplossing in de maak. Satellic gaat hier vandaag nog werk van maken en de toestellen via expreszending bezorgen. Op vraag van de wegvervoersector zullen ook de servicepunten meer bevoorraad worden met OBU’s. Ook de problemen met de betaalmiddelen zouden opgelost moeten zijn, aangezien de oorzaak gevonden werd.

Boetes;

TLV heeft bij Satellic ook aangedrongen om gebruikers van niet werkende OBU’s niet te beboeten. De organisatie heeft ook de bevestiging gekregen dat transporteurs geen boete krijgen wanneer het licht van de OBU groen is, zelfs indien het scherm voorts niets toont. Niet-werkende OBU’s kunnen steeds omgeruild worden. Satellic heeft tevens beloofd dat alle onterechte of onnodige aanrekeningen zullen onderzocht en terugbetaald worden. Prepaid bedragen zullen voortaan ook kunnen teruggevraagd worden. Vanaf 10 mei zal dit ook mogelijk zijn via de Road User Portal.

Extra mogelijkheden;

Vanaf ten laatste 10 mei zal het mogelijk zijn om het verbruik van de voorgaande dag te raadplegen per voertuig en in detail. De updates van de OBU’s zullen minder frequent zijn, ongeveer tweemaal per jaar, en zullen vooraf aangekondigd worden. De update zal gebeuren wanneer de OBU in slaapmodus gaat. Vanaf ten laatste 10 juli wordt het mogelijk om zelf de betaalmethode te kiezen. Zo zullen via de automaat en de website van Satellic OBU’s besteld kunnen worden met de bestaande zakenpartner als betaalmethode. De OBU’s zullen ook gekoppeld kunnen worden met de zakenpartner als betaalmethode.

Vanaf diezelfde datum wordt ook de route visualisatie mogelijk in de Road User Portal. Vanaf 10 mei zal een CSV-bestand beschikbaar zijn met de facturatiegegevens. TLV heeft gevraagd om op één document een overzicht te kunnen krijgen van per gewest van de hele vloot. Er wordt ook onderzocht of het mogelijk is om de vlootbeheerder automatisch een mail te laten ontvangen bij problemen, zodat snel kan ingegrepen worden. Het gebruik van het systeem zal in de toekomst overzichtelijker toegelicht worden aan de automaten aan de hand van duidelijke schema’s die de verschillende situaties uitleggen. De gemaakte beloftes zullen in de komende dagen verder opgevolgd worden door de beroepsorganisaties. Ze roepen alle leden op om melding te maken van aanhoudende problemen.

Bron;Flows) Bron Foto’s Flows – Yahoo – Flickr).

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!