10 vragen over staken.

(A.P.) 10 vragen over staken.

1. In welke wet staat dat we in Nederland mogen staken?
Een echte stakingswet hebben wij niet. We hebben die ook niet nodig, want al in 1986 heeft de Hoge Raad besloten dat het Europees Sociaal Handvest voor ons rechtstreeks werkt. Daarin staat dat de werknemers mogen staken als de werkgevers en vakbonden het niet eens worden over de inhoud van de cao, de arbeidsvoorwaarden.

2. Geldt dat alleen voor stakingen of ook voor andere vormen van actie?
Ook voor andere vormen van actie zoals estafettestakingen, stiptheid- en langzaamaanacties, sommige vormen van bedrijfsbezetting en blokkades.

3. Gelden er dan geen regels voor dat soortacties?
Jazeker! Vakbonden moeten zich aan de spelregels houden. Dat wil zeggen dat ze de staking tijdig moeten aankondigen en de werkgevers in staat moeten stellen om voorzorgsmaatregelen te treffen.

4. Mag je op elk moment staken?
Nee. Vaak stelt de rechter als voorwaarde dat de staking als uiterste middel wordt ingezet. Dat betekent dat een vakbond geen staking moet uitroepen als de onderhandelingen nog niet goed en wel op gang zijn.

5. Mogen alle werknemers staken?
In Nederland, anders dan in de meeste andere landen, bijna alle werknemers. Bij ons mag zelfs de politie staken. Hoewel, bij hun wordt wel eerder gezegde dat ze een essentiële dienst verrichten. Als de openbare orde in gevaar komt, dan moeten zij andere vormen van actie verzinnen.

6. Heb je als staker recht op loon?
Nee. Je levert geen arbeid en hebt dus ook geen recht op loon. Daarom hebben we de stakingskassen.

7. Wie moet het betalen als er schade uit een staking voortvloeit?
De werkgever tegen wie de staking is gericht moet zijn eigen schade betalen. Net als de werknemer, die geen loon ontvangt.

8. Mag je ook tegen overheidsbeleid staken, bijvoorbeeld als de regering de uitkeringen wil verlagen?
Ja dat mag, maar wel alleen als het een onderwerp betreft dat gerepareerd moet worden via de cao’s.

9. Wat gebeurt er als de rechter een staking verbiedt en de vakbond of een groepje werknemers toch door staakt?
Dan moeten zij toch de schade volledig betalen.

10. Kun je worden ontslagen als je aan een staking meedoet?
In elk geval niet als de staking door een vakbond wordt uitgeroepen en zolang de rechter deze nog niet onrechtmatig heeft geoordeeld.

Bron;(fnv) Bron Foto’s;(fist-159019_960_720-Google-Image-OpenClipart-Vectors-Pixabay-Creative-Commons).

VERANDERING VAN CABOTAGEVOORSCHRIFTEN AFGEWEZEN!

 

 

 

(M.B.) ROAD ALLIANCE WIJST VERANDERING VAN CABOTAGEVOORSCHRIFTEN AF.

Vóór een eventuele liberalisering van cabotage zouden de sociale normen in Europa verder moeten worden aangepast, de tien leden van de alliantie eisen.

Brussel. De tien leden van de zogenaamde Road Alliance, waaronder Duitsland, hebben opnieuw verklaard dat zij gekant zijn tegen elke wijziging in de huidige cabotagevoorschriften in de EU. Vóór een eventuele liberalisering van de cabotage zouden de sociale normen in Europa verder moeten worden aangepast, zo vroegen de vertegenwoordigers van de Road Alliance om een ​​bijeenkomst in Brussel. Daarbij verzetten zij zich openlijk tegen de plannen van de Europese Commissie.

“Pas na de praktische toepassing van geharmoniseerde sociale wetgeving zal een discussie over verdere openstelling van de markt – en met name cabotage – mogelijk zijn”, luidt de verklaring van Road Alliance. Het Bondgenootschap roept de Europese Commissie op meer aandacht te besteden aan de vraag of de huidige regels voor vrachtvervoer over de weg in de EU daadwerkelijk worden nageleefd. Daarnaast wijzen de ondertekenaars erop dat het beroep van vrachtwagenchauffeur moet worden verbeterd. In veel EU-landen regel bestuurder tekort.

Een compromis tussen de eisen

De Europese Commissie stelt in haar een jaar geleden ingediend mobiliteit pakket om de huidige regeling van maximaal drie cabotage trips te veranderen in een periode van zeven dagen. In de toekomst moeten onbeperkte cabotageritten binnen vijf dagen na levering van goederen naar andere EU-landen worden toegestaan. Dit voorstel is een compromis tussen de eisen uit Midden- en Oost-Europa aan de cabotagevoorschriften vrij ontspannen, en vooral de westerse landen van de EU, die zich verzetten tegen de liberalisering van de cabotage.

Het mobiliteitspakket van de EU-Commissie wordt momenteel nog besproken in het Europees Parlement en de lidstaten in de Raad. Volgens mediaberichten hoopte de Commissie eind juni een compromis te bereiken met de Raad. De oproep van de Road Alliance betekent nu een nieuwe tegenwind voor de Commissie, althans met betrekking tot de nieuwe cabotagevoorstellen.

Tijdens zijn bijeenkomst in Brussel was de Road Alliance Griekenland als het tiende land. Nederland ontving de status van waarnemer. Eind januari 2017 werd het Bondgenootschap opgericht door de transportministers van de acht EU-lidstaten Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, België, Denemarken, Italië, Luxemburg, Zweden en Noorwegen als belangengemeenschap in het belang van het goederenvervoer over de weg. (Kw)

Bron;(VerkehrsRundschou – sno) Bron Foto’s;(eu-2891828_960_720-Google-Image-Pixabay-Creative-Commons).

IRU verwerpt de oneerlijke behandeling van het wegvervoer in Eurovignette-stemming.

(J.F.) IRU verwerpt de oneerlijke behandeling van het wegvervoer in Eurovignette-stemming.

De stemming tussen de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (TRAN) stemt vandaag over de Eurovignet-richtlijn, die betrekking heeft op de heffing van gebruiksrechten voor weggebruikers, voor een verhoging van de tarieven voor commercieel wegvervoer om vracht van de weg naar andere vervoerswijzen te duwen.

Met meer dan 70% van de goederen die over land worden vervoerd, maakt de sector deel uit van de levensader van de Europese economie en de interne markt. Eventuele extra kosten zullen de investering in nieuwe technologieën schaden, waardoor de EU minder concurrerend wordt en de werkgelegenheid rechtstreeks wordt beïnvloed.

Bovendien zal het verhogen van de tolheffingen en heffingen op de weg terwijl het in andere vervoerswijzen investeert, geen effect hebben op de modal split omdat er momenteel geen economisch haalbare vervoersalternatieven zijn voor goederen die over de weg in de EU worden vervoerd.

Maatregelen voorgesteld door TRAN omvatten: verplichte heffing voor vervuiling en geluid van HDV’s en bestelwagens; versnelling van de inzet van tolgelden; en het instellen van minimum in plaats van maximale waarden voor vervuiling, geluid en congestiekosten.Essentiële investeringen in de modernisering van de wegvervoersector worden onvoldoende gesteund.

De conclusie van een vorig jaar door de IRU gepubliceerd rapport is dat vrachtvervoer over de weg al de moeite waard is. Het enige resultaat van stijgende prijzen voor deze transportactiviteit is het ontmoedigen van investeringen in innovatie.

Matthias Maedge, die het IRU-werk in de EU leidt, zei: “We waarderen de inspanningen om de Eurovignet-herziening te gebruiken om problemen aan te pakken, zoals investeringen in wegeninfrastructuur, waaronder veilige en beveiligde parkeerterreinen en infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Wat ontbreekt, is de steun voor exploitanten om te investeren in vlootvernieuwing en te kiezen voor nieuwe technologieën. ”

Wat passagiersvervoer betreft, zijn bussen en touringcars de sleutel tot het oplossen van congestieproblemen, maar ze zijn opgenomen in dezelfde categorie als vrachtwagens. Deze beslissing zal waarschijnlijk resulteren in een verminderde – in plaats van verbeterde – individuele toegang tot collectieve mobiliteit.

Matthias Maedge concludeerde: “De stemming van vandaag is teleurstellend. We hopen dat de plenaire vergadering van het EP en de Raad onze zorgen zullen horen. Het resultaat van vandaag is dat onze industrie is gevraagd om meer te betalen, maar de problemen zullen blijven bestaan. ”

Bron;(iru) Bron Foto’s;(611px-LKW-Vingette-Google-Image-Commons-Wikimedia).