Staatssecretaris Wiebes draait de accijnsverhoging op diesel en lpg niet terug.

Waarom Wiebes de accijnsverhoging op lpg en diesel niet terugdraait

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën.
Het is nu officieel: het kabinet draait de omstreden accijnsverhoging op diesel en lpg niet terug. Wat zijn de argumenten van staatssecretaris Wiebes (Financiën)?

Belastinginkomsten gestegen;
Uit onderzoek blijkt dat de accijnsinkomsten op diesel en lpg in het eerste kwartaal met 51 miljoen euro zijn gestegen, schrijft Wiebes. Dat is 5,8 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De oppositie en brancheorganisatie Bovag claimden dat de accijnsverhoging de schatkist juist geld zou kosten omdat mensen massaal over de grens zouden gaan tanken. De belangrijkste terugloop doet zich voor bij benzine, waar de accijns juist niet is verhoogd.

Wiebes schrijft: ‘Verschillende brancheorganisaties hebben in de afgelopen maanden laten weten dat zij, op basis van door hen onder hun leden verzamelde gegevens, verwachten dat de brandstofaccijnsinkomsten van de overheid zouden dalen in plaats van stijgen. Zij hebben opgeroepen de accijnsverhoging op diesel en LPG terug te draaien, omdat deze ook voor de staatskas onvoordelig zou uitpakken. Een dergelijke afname van accijnsinkomsten in het eerste kwartaal van 2014 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden blijkt niet uit de belastinginkomsten.’

Meerjarige trend;
Wiebes erkent op basis van cijfers over de eerste drie maanden dat de brandstofverkoop aan de grens is gedaald, maar dit valt binnen een ‘meerjarige trend van teruglopende verkopen’. Uit de cijfers blijkt een dalende verkoop van alle brandstoffen in heel Nederland. Benzine, waar de accijns niet is verhoogd, daalt nog harder dan diesel.
De dalende verkoop komt onder meer door een lagere consumptie, vooral als gevolg van de economische tegenwind van de afgelopen jaren. Bovendien zijn auto’s de afgelopen jaren steeds zuiniger geworden, aldus Wiebes. De daling van de dieselverkoop in de directe grensstreek (tot 10 kilometer van de grens) had zich grotendeels als in het laatste kwartaal van 2013 voorgedaan.

Met name in de transportsector is er sprake van een ‘weglekeffect’ omdat veel transportbedrijven ervoor kiezen in België te tanken in plaats in Nederland. Na de accijnsverhoging van 1 januari 2014 is dit toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS en de Belastingdienst. Wiebes: ‘De inschatting is dat waarschijnlijk tussen de 4 en 10 procent van de dieselverkopen aan het vrachtverkeer (ofwel tussen de 1,5 en 3,5 procent van de totale dieselverkopen) is weggelekt als gevolg van de recente accijnsverhoging.’ Volgens Wiebes blijkt hier tegelijk uit dat ‘het dieselvolume van personenauto’s ruwweg op peil is gebleven’.

Staatssecretaris Wiebes kijkt met een Haagse bril naar de werkelijkheid
Bovag;
Tijdelijk Grenseffecten als gevolg van accijnsverhogingen zijn vaak van tijdelijke aard, betoogt Wiebes. ‘Naarmate men verder van de grens woont gaat het ongemak in de vorm van tijd een rol spelen en wordt het te behalen voordeel van het tanken over de grens steeds kleiner.’ Het effect is vooral zichtbaar in het gebied tot 10 kilometer van de grens.

Oldtimers;
Wiebes geeft overigens toe dat de verkoop van gas in de grensstreek wel sterk is afgenomen (37 procent) in het eerste kwartaal en dat dit afwijkt van de meerjarige trend. Het accijnsverschil is hier de grote boosdoener. De accijns van lpg in België is nihil en de accijns in Duitsland ligt op het niveau van Nederland in december 2013. Wiebes: ‘Er lijkt hier sprake te zijn van een relatief prijsgevoelige lpg-consument, die zijn rij- en tankgedrag significant laat beïnvloeden door de prijs.’
De bewindsman merkt wel op dat veel bezitters van een oldtimer hun gasmotor hebben laten vervangen omdat de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers per 1 januari is versoberd.

Haagse bril;
In een reactie kondigde Bovag aan te onderzoeken of de schade voor pomphouders op de overheid is te verhalen. ‘Het Europees recht biedt daar wel degelijk aanknopingspunten voor’, zegt een woordvoerder in een eerste reactie. ‘Staatssecretaris Wiebes kijkt met een Haagse bril naar de werkelijkheid. Hij heeft kennelijk de effecten van de accijnsverhoging in de grensstreek niet gemeten. Daar is wel degelijk sprake van omzetverlies van pomphouders met 30 tot 40 procent. Dat kan je niet van tafel vegen door te zeggen dat er een meerjarige trend is van teruglopende verkopen.’

Bron ANP.

Pieter Omtzigt

@PieterOmtzigt
Wiebes heeft brief gestuurd: hij heeft zelf zijn eigen onderzoek gedaan met eigen vertrouwelijke cijfers. Niet te controleren….

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!