CNV wijst eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer van de hand,wat doet de FNV?

CNV wijst eindbod CAO van de hand.

CNV Vakmensen;
CNV Vakmensen is teleurgesteld in het eindbod dat werkgevers hebben neergelegd in de onderhandelingen voor de CAO beroepsgoederenvervoer. In het eindbod dat in de nacht van 5 op 6 november door werkgevers is neergelegd is een loonstijging van 0 procent over 2014 opgenomen. Over 2015 en 2016 bieden werkgevers respectievelijk 2,25 en 2,75 procent loonsverhoging. “Een bod van 0 procent over 2014 is totaal onredelijk. De mensen in de sector hebben de kosten voor het levensonderhoud zien stijgen en hun werk staat onder druk door oneerlijke concurrentie. Juist nu heeft de sector een goede CAO én naleving van de regels nodig”, reageert Tjitze Rijssel, bestuurder bij CNV Vakmensen.

CAO Onderhandelingen;
De CAO besprekingen lopen al lange tijd. Dit komt onder andere omdat de huidige CAO sterk vernieuwd moet worden. “CNV Vakmensen wil graag een modernisering van de huidige CAO. Wij zetten daarin in op een minimum-CAO die verschillende keuzemogelijkheden biedt, onder andere op het gebied van werkdagen en -tijden. Dit geeft mogelijkheden tot maatwerk voor de verschillende beroepsgroepen die vallen binnen de CAO beroepsgoederenvervoer zoals vrachtwagenchauffeurs, medewerkers koeriersbedrijven en logistiek medewerkers. Wij wilden een CAO over 2014, om vervolgens de noodzakelijke vernieuwingen aan te pakken. We vrezen dat deze ambitie in het gedrang komt en dat de ontevredenheid binnen de beroepsgroep zal toenemen. We hebben een jaar vertraging opgelopen in de discussie over de modernisering van de cao. Met een redelijke loonsverhoging over 2014 had dit voorkomen kunnen worden.”
Het eindbod zal worden voorgelegd aan de leden. Zij beslissen of het bod wordt geaccepteerd.

VeTrOn;
Mocht het eindbod weer niet worden geaccepteerd door de leden van CNV,dan vragen wij ons af als branche organisatie wat er dan gaat gebeuren. Iedereen loopt te dreigen we moeten actie gaan voeren, nou doe dat dan en dreig er niet mee,maar als er actie gevoerd gaat worden, doe dat dan in overleg ook met kleine branche organisaties, wand met dreigen krijg je geen nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer, wand wij vinden dat er een loonsverhoging moet komen ook in 2014, en misschien kunnen wij iets voor mekaar betekenen. Wij wensen jullie heel veel succes.

Bron;(CNV).

Nog steeds geen CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg.

Nog geen cao Beroepsgoederenvervoer.

08 oktober 2014.

Het overleg op 7 oktober heeft nog geen nieuwe cao opgeleverd. Werkgevers hebben onvoldoende mandaat van hun leden gekregen om een cao af te kunnen sluiten. CNV Vakmensen wil praten over vernieuwing van de cao, maar wil dat zorgvuldig gaan doen. Ook de pensioenregeling moet aangepast worden.

Meerjarige cao
Werkgevers zijn teleurgesteld dat de vakbonden nu geen afspraken willen maken over de vernieuwing van de cao. Door de vakbonden is er niet inhoudelijk gereageerd op het pakket aan voorstellen dat TLN op 10 september aan de bonden heeft overhandigd. CNV Vakmensen heeft aangegeven een meerjarige cao te willen afsluiten. Tijdens de looptijd van die cao moet dan de inhoudelijke discussie plaatsvinden. Het kan dan niet alleen gaan over het loon en de toeslagen. Meer zeggenschap van de werknemers over de werkdagen en werktijden horen daar ook bij.

Vernieuwing cao
Werkgevers hebben nu de krenten uit de pap gepikt en dat kan natuurlijk niet. CNV Vakmensen wil alle onderwerpen betrekken bij de vernieuwing van de cao. Ook is het heel belangrijk om de leden en de werknemers uit de sector bij deze vernieuwing te betrekken. TLN heeft aangegeven dat het om een pakket aan voorstellen ging. De onderhandelingsdelegatie heeft geen ruimte om andere afspraken te maken. TLN gaat nu opnieuw met de leden praten.

Lonen
CNV Vakmensen wil ook over 2014 een fatsoenlijke loonsverhoging. Werkgevers hebben daarvooor nog geen bod gedaan. Het pakket aan voorstellen van TLN hield ook in dat de lonen op 1 januari 2015 en op 1 januari 2016 telkens met 2 procent omhoog zou gaan. Dit staat nu even in de koelkast.

Pensioen
Door veranderingen in de wet- en regelgeving over de pensioenen moeten hierover dit jaar nog afspraken gemaakt worden. De nieuwe pensioenregeling moet op 1 januari 2015 ingaan. In de komende weken moet duidelijk worden welke effecten dit gaat hebben op de pensioenregeling.

Nieuwe onderhandelingen
Op 5 november gaan de onderhandelingen verder.

Bron;(CNV).