De vijf grootste misverstanden over Code 95.

evo 1

(M.B.)  De vijf grootste misverstanden over Code 95.

Veronderstellingen zoals “De  Code 95 geldt toch niet voor eigen vervoerders”, “Ik rijd maar heel af en toe in een vrachtwagen” zijn kostbare denkfouten. De afgelopen weken staat  de chat en telefoon van EVO ledenadviseur Sven Arnoldus roodgloeiend met vragen van chauffeurs en ondernemers over de nascholingsverplichting Code 95.

Hardnekkige misverstanden;

Ondanks het uitgebreide informatieaanbod dat EVO deelt, blijken er toch nog wat hardnekkige misverstanden te bestaan. Onderstaand de 5 meest gehoorde misverstanden. Inclusief een uitleg met hoe het werkelijk zit.

Ik verricht eigen vervoer dus de Code 95 is niet op mijn bedrijf  van toepassing;

Bij de vraag ‘heb ik Code 95 nodig? Ik vervoer alleen voor mijn eigen bedrijf’ ontstaat vaak verwarring, Code 95 is een toevoeging aan het C en/of D rijbewijs en maakt geen onderscheid tussen ‘Eigen vervoer’ of ‘Beroepsgoederenvervoer.

Ik maak gebruik van een vrijstelling, dus de Code 95 is niet op mijn bedrijf van toepassing;

Wanneer u gebruik kunt maken van één van de vrijstellingen voor Code 95 moet u dit onderweg aan kunnen tonen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een urenregistratie waaruit blijkt dat u onderweg bent met materieel dat u beroepshalve nodig heeft om uw werkzaamheden op locatie uit te kunnen voeren en u nog onder de 12 rij uren per week blijft. Wanneer u gebruik maakt van een vrijstelling ligt de bewijslast hiervan bij de bestuurder van het voertuig zelf, houdt dus zorgvuldig uw administratie bij. Voorkom misverstanden en neem contact op met EVO indien u twijfelt. Wij adviseren kosteloos.

Ik rijd maar heel af en toe in een vrachtwagen, dus de code 95 is niet op mij van toepassing;

Wanneer u gebruik maakt van het C en/of D rijbewijs en u vervoert over de openbare weg dan is het noodzakelijk dat u Code 95 behaalt. Ongeacht het aantal kilometers en uren dat u op jaarbasis rijdt. De algemene vrijstelling voor chauffeurs die minder dan 12 uur rijden is in juli 2015 komen te vervallen, de hoeveelheid uren dat u aan het rijden bent heeft niets te maken met het feit dat Code 95 vereist is.

Er zal vast wel een beetje uitstel komen na 10 september;

Er komt geen enkel uitstel, na 10 september bent u in overtreding. De uiterste datum dat iedere chauffeur binnen Europa Code 95 nodig heeft ligt op 10 september 201. In veel Europese landen is de Code 95 al langere tijd verplicht maar Nederland heeft voor deze uiterste datum gekozen. E. De overtreding kan een boete van 800 euro inhouden en u mag niet verder meer rijden.

Ik ben nog nooit op mijn Code 95  gecontroleerd, dus ik kan wel een tijdje zonder;

Wanneer u het C en/of D rijbewijs voor 10 september 2009 heeft behaald, heeft u tot en met 10 september 2016 de tijd om Code 95 te halen. Indien u deze actie niet onderneemt, bent u in overtreding en loopt u het risico op een bekeuring. Ook bestaat het risico dat een verzekeraar niet zal uitkeren bij een ongeval onderweg. Wanneer het rijbewijs na 10 september 2009 is behaald, is de Code 95 al verplicht vanaf de behaalde datum en geldt voor deze chauffeurs dat de cyclus van 5 jaar nascholing al is gestart.

Bron;(evo) Bron Foto’s;(evo – Yahoo – Flickr).

Geen CODE 95 in UW bezit, mogelijk een BOETE van € 800,=.

0   controle 1  rijbewijs   Code 95

CODE 95 OF BOETE!

Geen CODE 95, mogelijk een BOETE van € 800,=

09-07-2015  Chauffeurs die niet beschikken over de verplichte code 95 lopen bij controle het risico op een boete van 800 euro, zo blijkt uit navraag bij het Openbaar Ministerie. Vorige week berichten wij over het afschaffen van de vrijstelling van code 95 voor chauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden. Door deze wijziging moeten veel chauffeurs mogelijk toch de 35 uur nascholing volgen.

Problemen;

Regelmatig krijgen wij vragen over de risico’s die chauffeurs lopen indien zij niet beschikken over de verplichte code 95. Los van een mogelijke boete van 800 euro lopen zij ook de kans dat ze niet verder mogen rijden. Daarnaast kunnen er bij een eventueel ongeval problemen ontstaan met de verzekering. Dit blijkt uit navraag bij het Openbaar Ministerie.

Bron;(VeTrOn).

Definitieve regeling, nascholing oudere Chauffeurs Code 95.

Definitieve regeling nascholing oudere chauffeurs.

In Europa moeten beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen om het C en/of D rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C en/of D-rijbewijs die zijn geboren voor 1 juli 1955, zijn tot op heden in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht. De code 95 wordt bij hen automatisch op het rijbewijs aangebracht. Per 1 juni 2015 wordt de regelgeving echter gewijzigd.

Aanvullende informatie;
EVO, TLN, KNV, FNV Vervoer en CNV Vakmensen hebben gisteren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aanvullende informatie gekregen over de gevolgen van deze wijziging. Die komt erop neer dat voor chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 de mogelijkheid openstaat om de 35 uur nascholing te volgen. De deadline voor het afronden van de nascholing voor het C-rijbewijs is 10 september 2016 en voor het D-rijbewijs 10 september 2015.

Drie opties;
Daarnaast heeft een chauffeur die is geboren voor 1 juli 1955 een drietal andere opties om de code 95 tijdig te verkrijgen:

1. Gevolgde uren laten registreren bij CBR;
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 die wel nascholingsuren hebben gemaakt, maar deze nog niet hebben laten registreren, kunnen deze uren alsnog kosteloos laten registreren bij het CBR. De chauffeur kan dan aanspraak maken op een code 95 die vijf jaar geldig is. De komende weken werken het ministerie en het CBR deze regeling verder uit.
Werkgevers en werknemers kunnen alvast bewijs van deelname aan opleidingen en trainingen (via deelnemerslijsten of certificaten) verzamelen. Er komt één centraal loket waar deze documenten bij het CBR worden verwerkt.
Een chauffeur die opleidingsuren kan registreren bij het CBR doet er verstandig aan om de code 95 na 1 juni 2015 te laten bijschrijven op het rijbewijs. Vanaf die datum is de code 95 namelijk vijf jaar geldig. Voor die datum wordt de geldigheid gelijkgesteld aan die van het rijbewijs.

2. Rijbewijs omwisselen/duplicaat aanvragen;
C en D rijbewijshouders hebben de mogelijkheid om de code 95 te laten bijschrijven terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk blijft. Het ministerie informeert de gemeenten op korte termijn over deze mogelijkheid. Om discussies bij het gemeentehuis te voorkomen, is het verstandig om te wachten met omwisselen (duplicaat aanvragen) tot half februari. Het ministerie heeft dan de tijd gehad iedereen te informeren. De administratieve afwikkeling moet wel voor 1 juni 2015 geheel zijn afgerond.

3. Rijbewijs verlengen;
C- en D- rijbewijshouders kunnen ook het rijbewijs (vroegtijdig) verlengen. Het rijbewijs krijgt dan een nieuwe geldigheid van vijf jaar en de code 95 wordt ook bijgeschreven voor vijf jaar. Bij het verlengen van het rijbewijs moet de chauffeur wel een (reguliere) medische keuring ondergaan.
Er komt een overgangsregeling die er als volgt uitziet: chauffeurs die vóór 1 maart 2015 een zogeheten Eigen Verklaring voor het verlengen van het rijbewijs hebben ingediend bij het CBR worden volgens het huidige recht behandeld. Ze krijgen de code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs, ook als de aanvraag na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. Als de Eigen Verklaring ná 1 maart 2015 wordt ingediend, kan niet de garantie worden gegeven dat het CBR deze voor 1 juni 2015 zal afhandelen.
Het CBR garandeert dat chauffeurs die tijdig een nieuw rijbewijs aanvragen niet zonder geldig rijbewijs komen te zitten, ongeacht de drukte op de medische afdeling.

Bron;(EVO).