Febetra; Bestelwagens nemen het werk van de vrachtwagens over!

transportmedia

(P.R.) Febetra; Bestelwagens nemen het werk van de vrachtwagens over!

Ten opzichte van 2003 leggen de in België ingeschreven vrachtwagens en trekkers op jaarbasis respectievelijk 26 % en 16% minder kilometers af. Bestelwagens met een Belgische nummerplaat klokken daarentegen af op +34%. Dat is één van de interessante bevindingen uit de studie “Kilometers afgelegd door Belgische voertuigen” van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De “camionnettisering” van het goederenvervoer is een fenomeen dat ongeveer overal in Europa waargenomen wordt. Voor Febetra mogen de Europese instanties dan ook niet blind blijven voor deze evolutie. De herziening van de Road Package die momenteel op Europees vlak aan de gang is, is het uitgelezen moment om via een wettelijke omkadering een beetje orde op zaken te stellen en te vermijden dat deze subsector verder wegglijdt in de grijze zone waar ongeveer alles kan en mag.

Bron;(Transportmedia) Bron Foto,s;(Transportmedia – Yahoo – Flickr).

Boetes voor Lengte – Breedte en Overbelading Vrachtwagens in België!

Boetes voor Lengte – Breedte en Overbelading Vrachtwagens in België.

Art. 14. § 1. Inbreuken op dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan worden, onverminderd een eventuele schadevergoeding, bestraft als volgt :

1° met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 50 euro tot 5000 euro of met één van die straffen alleen als er, ten gevolge van de inbreuk, geen schade ontstaan is aan de openbare weg, zijn aanhorigheden en de erin liggende kunstwerken;

2° inbreuken op de maximaal toegestane afmetingen worden, als er, ten gevolge van de inbreuk, geen schade ontstaan is aan de openbare weg, zijn aanhorigheden en de erin liggende kunstwerken bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en een progressieve geldboete of met één van die straffen. De geldboete bedraagt :
a) 10 euro tot 1.000 euro bij overschrijding van de maximaal toegestane afmetingen met minder dan 20 cm;
b) 50 euro tot 5.000 euro bij overschrijding van de maximaal toegestane afmetingen met 20 cm tot minder dan 50 cm;
c) 100 euro tot 10.000 euro bij overschrijding van de maximaal toegestane afmetingen met 50 cm en meer;

3° met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 200 euro tot 20.000 euro of met één van die straffen alleen als er, ten gevolge van de inbreuk, andere schade dan de schade, vermeld in artikel 3, tweede lid, ontstaan is aan de openbare weg, zijn aanhorigheden en de erin liggende kunstwerken.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 worden inbreuken op artikel 3, tweede lid, bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een progressieve geldboete of met één van die straffen alleen. De geldboete bedraagt :

1° 50 euro tot 5.000 euro bij een overlading met minder dan 500 kg;
2° 100 euro tot 10.000 euro bij een overlading met 500 kg tot minder dan 1000 kg;
3° 175 euro tot 20.000 euro bij een overlading met 1000 kg tot minder dan 1500 kg;
4° 250 euro tot 30.000 euro bij een overlading met 1500 kg tot minder dan 2000 kg;
5° 350 euro tot 40.000 euro bij een overlading met 2000 kg tot minder dan 2500 kg;
6° 500 euro tot 50.000 euro bij een overlading met 2500 kg tot minder dan 3000 kg; 7° 750 euro tot 75.000 euro bij een overlading met 3000 kg en meer.

§ 3. De opdrachtgever en de verlader worden, overeenkomstig de strafbepalingen, vermeld in de §§ 1 en 2, gestraft als ze instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die hebben geleid tot een inbreuk op dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan.

Bron;(Vlaamse Regering).