Geen minimumloon voor internationaal verkeer.

(M.B.) Geen minimumloon voor internationaal verkeer.

De Duitse Forwarding and Logistics Association (DSLV) heeft zijn positie bevestigd om de toepassing van Europese postrechten op cabotagevervoer te beperken en internationale vervoersactiviteiten uit te sluiten.

“Dit is de enige manier om de doelstellingen van de EU te bereiken om een ​​interne markt zonder grenzen te realiseren, en om de vervoerders van vervoersdiensten tegen concurrerende concurrentie door niet-ingezeten aanbieder te beschermen,” aldus een DSLA-verklaring. . Vóór dit hebben de leden van zijn Commissie vervoer van wegvervoer het mobiliteitspakket van de Europese Commissie besproken en uitgewisseld met vertegenwoordigers van de autoriteit en vertegenwoordigers van alle parlementaire fracties van het Europees Parlement.

DSLV: Bestuurder keert regelmatig terug naar zijn thuisland;

Het oorspronkelijke doel van de richtlijn betreffende de uitzending van de werknemers is het verbeteren van de sociale normen van werknemers die naar het buitenland worden gestuurd, met name van ambachten en de bouwsector, maar niet voor bestuurders in de transport- en logistieke sector.  “Met dagelijks geregeld verkeer tussen twee of meer landen keren de bestuurders regelmatig terug naar hun eigen land,” zegt de DSLV.  De kosten van verblijf in het buitenland komen niet voor, maar de werkgevers moeten nog steeds documenten over de naleving van de sociale voorschriften van alle landen die zijn gereisd, de vereniging bekritiseert. “Met zijn voorstel voor een verordening werkt de Commissie zelf aan het Europese minimum loonpakket, in plaats van het op te lossen.”

DSLV: Het loon van de bestuurder is hetzelfde als gevolg van het gebrek aan rijden;

Daarnaast zijn de DSLV-leiders van mening dat lonen steeds meer convergeren door het gebrek aan verkeer.  “Loon van bestuurders in de meeste Europese landen ligt niet alleen duidelijk boven het minimumloonniveau, maar ook al boven de tariefniveaus.”  Het politieke doel van Brussel om de sociale normen te verbeteren en de concurrentievervalsing te verminderen, wordt steeds meer verouderd gezien de recente loonontwikkelingen in de bestuurdersector.

Bron;(Eurotransport – Matthias Rathmann) Bron Foto’s;(highway_jam_baustelle_jam_pkw_truck_lanes_speed_restriction_slow_moving-1411818-Google-Image-Pxhere).

Keurmerk PayChecked biedt vertrouwen in het Wegtransport!

(M.B.) Keurmerk PayChecked biedt vertrouwen in het Wegtransport!

Verladers moeten er bij het inzetten van een vervoerder op letten dat de vervoerder zich houdt aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Want mocht achteraf blijken dat de vervoerder zich niet aan deze wet heeft gehouden, dan kan de verlader ook aansprakelijk worden gesteld. Hoe kan een verlader dit risico beperken en weet hij zeker dat een vervoerder zijn zaken op orde heeft?

Paychecked in Transport;

Hiervoor is het Paychecked in Transport Keurmerk onlangs gelanceerd door evofenedex en TLN. Door dit keurmerk kan een opdrachtgever direct zien of een vervoerder voldoet aan de eisen die gesteld worden in de WAS. Een vervoerder kan dus snel zaken doen met een keurmerkhouder.

Zekerheid;

Om voor het Paychecked in Transport Keurmerk in aanmerking te komen, krijgt de vervoerder een zogeheten audit. Dit onderzoek maakt duidelijk of een vervoerder zich daadwerkelijk aan de WAS houdt. De vervoerder wordt dan gecontroleerd aan de hand van de eisen die zijn vastgelegd in de PayChecked normenset. De normenset is een vertaling van de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Inspectie;

Eénmaal per twee jaar wordt de keurmerkhouder gecontroleerd door de inspectie instelling CROP certificering. Dat is een van de vier inspectie-instellingen die het keurmerk mogen toetsen. Tijdens de audit worden onderwerpen zoals contracten, loonadministratie en naleving cao, klachtenprocedures en eisen aan de identificatie van de onderneming nauwkeurig onder de loep genomen.

Bron;(evo) Bron Foto’s;(imagesIAF6I2Z8-Google-Image-A.-Bakker-Commons-Wikinmedia.)