Wat is een cao?

(M.B.) Wat is een cao?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een soort contract waarin afspraken staan die wij als vakbond voor jou en je collega’s hebben gemaakt met werkgevers. Dit zijn afspraken over je:

 

 • loon
 • werktijden
 • toeslagen
 • vakantie
 • scholing

 

 • pensioen Het woord collectief zegt het al: de afspraken in een cao gelden voor alle werknemers. De FNV kan een cao afsluiten die alleen geldt voor jouw bedrijf of een cao voor de hele sector waarin jij werkt. Sector-cao’s sluiten we bijvoorbeeld af in de bouw en de metaal.Een sector-cao geldt allereerst voor jou als je lid bent van een organisatie die de cao heeft afgesloten: een vakbond of een werkgeversorganisatie. Maar wij vragen altijd aan de minister van Sociale Zaken of die wil zorgen dat álle bedrijven in de sector de cao toepassen. De minister moet de cao hiervoor algemeen verbindend verklaren. Vanaf de datum waarop de minister deze zogeheten algemeen verbindend verklaring (AVV) afgeeft, geldt de cao dan voor alle bedrijven en werknemers in de sector. Een cao heeft meestal een looptijd van 1 of enkele jaren, maar nooit meer dan 5 jaar.

 

 • Is er na afloop van die periode nog geen nieuwe cao, dan blijft de oude cao toch nawerken in je contract. Meestal regelt de cao waar je werkgever minimaal aan moet voldoen. Wat in je individuele contract met je werkgever staat mag daarom niet minder zijn dan wat de cao biedt. Meer mag vaak wel.
  Lees verder over de arbeidsovereenkomst. Zonder cao heb je alleen de minimale bescherming van de wet. Met een cao ben je daarom beter af. Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, hoger loon, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte. Ook regelt een cao vaak je pensioen. In je contract staat vaak al onder welke cao je valt. Op onze site vind je een goed overzicht van alle cao’s

 

 • Welke cao geldt voor mij?;
 • Beter af met een cao;
 • Mag mijn contract afwijken van de cao?;
 • Hoe lang blijft mijn cao geldig?;
 • Moet mijn baas de sector-cao altijd volgen?;
 • Voor wie geldt een cao?;

Meer vragen over dit onderwerp;

 

Bron;(fnv) Bron Foto’s;(17212894020_a598ac30eb_b-Google-Image-fnv-bondgenoten-Rob-Huibers.-Flickr).

Reageren is gemakkelijker dan een vrachtwagen keren!