Enkele uitzonderingen rijverboden Italië!

 

ITALIË ONTSPANT VRACHTWAGEN RIJVERBODEN.

Onder bepaalde voorwaarden zal het rijverbod voor vrachtwagens in Italië in de toekomst niet meer zo strikt zijn – bijvoorbeeld voor vervoerders die terugkeren naar hun hoofdkantoor.

Rome. Het Italiaanse ministerie van Transport heeft de rijbeperkingen voor vrachtwagens in Italië geherwaardeerd. Hoewel alle rijverboden voor het jaar 2018 gehandhaafd blijven, werden de rijverboden onder bepaalde omstandigheden versoepeld. Er is nu dus een buffer voor die transporteurs die net op weg zijn naar het hoofdkantoor van het bedrijf.

Als het ministerie van Verkeer kondigde op verzoek van het bedrijf “Infogestweb” uitzonderingen zou worden gemaakt als vrachtwagen buiten de bewoonde centra op weg waren (art. 3.2 b van het rijverbod kalender) en waren op de weg terug naar het hoofdkwartier. Het hoofdkantoor van het bedrijf is alleen het bedrijf waaraan de truck primair of secundair is goedgekeurd. Als bewijs hiervan moet een huidig ​​registratiecertificaat worden ingediend bij de Kamer van Koophandel en Industrie. Bovendien mag de nog af te leggen afstand niet meer dan 50 kilometer bedragen. Een andere voorwaarde: Vanaf het begin van het rijverbod trucks niet meer terug op de snelweg kan zetten en hebben hun toevlucht nemen tot andere wegen in de resterende afstand.

Deze uitzondering wordt ook uitgebreid naar voertuigen die nog goederen hebben geladen. Maar ook hier: de af te leggen afstand mag niet meer dan 50 kilometer vanaf het begin van het rijverbod bedragen en de bestuurder moet aan de controleautoriteiten bewijzen dat het voertuig op weg is naar het hoofdkantoor van het bedrijf.

Of de goederen al dan niet worden geladen, is niet bepalend voor het ministerie en heeft geen invloed op de vrijstelling. (Nja)

Bron;(Verkehrsrundschou – nja) Bron Foto’s;(prohibition-of-motor-vehicles-160683_960_720-Google-Image-OpenClipart-Vectors-Pixabay-Creative-Commons).

Wie staat op de lijst van zware beroepen?

(J.F.) Wie staat op de lijst van zware beroepen?

Het wordt nog een hele klus. Voor de vakbonden is de lijst van zware beroepen immers te nemen of te laten, maar binnen de regering wordt voorbehoud aangetekend. Maar wie staat er nu eigenlijk op?

De christelijke en liberale overheidsvakbonden bereikten woensdag met pensioenminster Daniel Bacquelaine een akkoord over het wettelijk kader voor het statuut van zwaar beroep bij de overheid. Er is ook sprake van een lijst met zware beroepen.

Voor de vakbonden is die lijst te nemen of te laten, maar binnen de regering wordt voorbehoud aangetekend. ‘Een discussielijst’, zo luidt het in regeringskringen.

Woensdag was al duidelijk dat onder meer politie, militairen en brandweer op de lijst staan, net als leerkrachten uit het kleuter-, lager, middelbaar, beroeps- en buitengewoon onderwijs. De gepresteerde jaren van leerkrachten uit het kleuter-, beroeps- en buitengewoon onderwijs wegen wel zwaarder door dan die van leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs. Ook ondersteunende functies in het onderwijs gelden als zwaar beroep, met uitzondering van administratief personeel.

Schooldirecteur is geen zwaar beroep;

Vallen dus uit de boot: wie les geeft aan het hoger onderwijs en proffen aan de universiteit. Maar ook schooldirecteurs, met uitzondering van die schooldirecteurs in het lager onderwijs die ook voor de klas staan.

Volgens Luc Piens van de christelijke spoorvakbond staan ook heel wat spoorberoepen op de lijst. ‘Iedereen die aan de criteria voldoet.’ Het gaat concreet om werknemers in de seinhuizen, arbeiders die werken aan de sporen en de bovenleidingen, het rijdend personeel (treinbestuurders en -begeleiders) en de agenten van Securail.

Voor de rest op de lijst: onder meer postbodes, vuilophalers, verplegers en verzorgers, maar ook cipiers of bus- en tramchauffeurs. Ook luchtverkeersleiders of spoorpersoneel dat de locomotieven onderhoudt of de reizigers wegwijs maakt in de stations hebben een zwaar beroep, aldus de lijst.

Militairen, politie – idem hulpagenten – en brandweer staan eveneens op de lijst. Het personeel dat de noodcentrale 112 bemant, haalde eveneens de lijst, net als douanepersoneel in de havens en luchthavens, bosarbeiders, loodsen of ambulanciers..

Lees ook: Van Quickenborne: ‘Goedkeuring lijst met zware beroepen is voorbarig’

En wat met de privésector?

Ook binnen de privésector zijn er onderhandelingen over wie nu al dan niet een zwaar beroep uitoefent. Dat overleg verloopt moeizamer en is veel complexer. Vakbonden en werkgevers zien het niet meteen zitten om een lijst van zware beroepen op te stellen, wegens veel te complex. Ze willen liever werken met criteria.

Bron;(Belga – Knack – VSOA). Bron Foto’s;(8516173-VSOA-Belga-Knack).

Duizenden verkeersboetes vallen te laat in de bus.

(P.R.) Duizenden verkeersboetes vallen te laat in de bus.

Het gloednieuwe systeem om verkeersboetes automatisch te innen, staat twee maanden na datum nog altijd niet op punt. De afgelopen weken vielen bij duizenden Belgen verkeersboetes met een zeer krappe, of zelfs al verlopen uiterste betaaldatum in de bus. Dat vernam Het Belang van Limburg.

Sinds 28 maart gebeurt de inning van verkeersboetes in ons land volledig automatisch. Van zodra de politie een pv heeft opgesteld, gebeurt de verdere verwerking volledig via de computer, waarna bpost de brief met de onmiddellijke inning verzendt. Vroeger moesten agenten de pv’s zelf afdrukken en in een enveloppe steken. Hoewel het systeem moest leiden tot een snellere verwerking en verzending van de verkeersboetes, blijkt vandaag het omgekeerde het geval.

Bij de FOD Justitie geven ze toe dat het nieuwe systeem nog niet op punt staat. ‘Er is de eerste maanden een aantal technische euvels opgedoken’, zegt woordvoerder Edward Landtsheere. ‘Daarom hebben we nu bijkomende controles ingebouwd om fouten te vermijden.’

Het callcenter van bpost, dat werkt in onderaanneming voor verschillende federale overheidsdiensten, ontving de afgelopen dagen ettelijke honderden telefoontjes van ongeruste burgers die vreesden voor een hogere boete, omdat ze niet op tijd hadden betaald.

De overtreder heeft twee weken de tijd om een verkeersboete te betalen, zegt Landtsheere. ‘Als de burger zijn verkeersboete niet betaalt, zal hij sowieso een herinnering krijgen met de vraag om alsnog te betalen. Die eerste herinnering is gratis en brengt geen verhoging van de verkeersboete met zich mee.’

Bron;(Belga – MoneyTalk) Bron Foto’s;(800px-Flitser_A28_-_8_mei_2010_-_1-Google-Image-Silver-Spoon-Commons-Wikimedia).